+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Предназначение на формуляра

Този формуляр се използва за кандидатстване за разрешение за шофиране в Дания с частно превозно средство, което е регистрирано с чуждестранни номера. Това обикновено е в ситуации, когато временно се намирате в Дания по време на учебен престой или при работа с по-кратка продължителност.

Формулярът се попълва, подписва и изпраща.

Пощенски адрес:

Motorstyrelsen
Nykøbingvej 76
Сграда 45
4990 Sakskøbing

По електронен път:

Влезте в TastSelv
Изберете Kontakt
Изберете Skriv til os
Изберете Bil og motor
Изберете Import/Eksport
Изберете Import og biler fra udlandet
Прикачете следната документация към формуляра:
Копие от свидетелство за регистрация на МПС
Документ за целта и продължителността на престоя в Дания
(напр. Трудов договор)
Разписка за платени 400 DKK.

Обработката на заявлението струва 400 DKK.

Можете да платите чрез вашата онлайн банка. Използвайте тип карта +73 и номер на сметка 86984156 или чрез

IBAN: DK77 0216 4069 1320 49
SWIFT: DABADKKK

Посочете следното като съобщение до получателя на плащането:

  • Граждански регистрационен номер на заявителя.
  • Име на заявителя
  • Рег. Номер на превозното средство
  • Евт. Журнален номер.

Двойно местожителство

Ако имате право на пребиваване както в Дания, така и извън нея, трябва да се вземе решение кое пребиваване може да се нарече обичайно място на пребиваване, което може да се обясни като пребиваване, с което имате най-силна връзка. Т.е. мястото, където можете да се считате за жител.
Такова решение включва както бизнес пребиваване, така и частно пребиваване, както и продължителността на престоя на мястото (местата). Ако продължителността на престоя ви е по-голяма в Дания, вие приемате като място за пребиваване Дания и следователно не можете да използвате превозно средство с чуждестранни номера в Дания

Лица с местожителство в Дания

Като общо правило, лице с местоживеене в Дания не може да използва превозно средство с чуждестранна регистрация за шофиране в тази държава.

Разрешение за шофиране в Дания с частно превозно средство може например да се даде на лица, които пребивават в Дания, но работят извън Дания през всички делнични дни. Разрешението е валидно само за шофиране от граничен пункт до мястото на пребиваване в Дания и връщане във връзка с празници и официални празници. Превозното средство не може да се използва за по-нататъшно шофиране в Дания.

Лице, което идва от чужбина, за да пребивава в Дания, може да използва чуждестранно регистрирано превозно средство в тази държава в продължение на 30 дни от влизането, след което превозното средство трябва или да бъде регистрирано в тази страна, или да бъде изнесено от Дания или отписано от регистрация. Освен ако въпросното лице не получи разрешение от датската автомобилна агенция да продължи да използва превозно средство с чуждестранна регистрация в Дания.

Лица, пребиваващи в чужбина

Когато дойдете в Дания и престоят ви не се очаква да надвишава 185 дни, можете да използвате чуждестранно регистрирано превозно средство, за да шофирате по време на престоя си в страната. Документацията за продължителността на престоя трябва да бъде представена по време на шофиране (например копие от трудов договор). Не е необходимо да кандидатствате за разрешение в такива ситуации.

Ако престоят ви надвишава 185 дни, превозното средство трябва да бъде регистрирано в тази държава (и да бъде платен данък за регистрация) или да бъде изнесено отново от страната.
Ако престоят ви в Дания надвишава 185 дни, трябва да имате разрешение от датската агенция за автомобили, за да продължите да използвате превозно средство с чуждестранна регистрация в Дания.

Изтеглете формуляр 21 059

ЗАБЕЛЕЖКА! Запазете формуляра на компютъра си, преди да започнете да го попълвате. В противен случай рискувате информацията ви да не се запази.

ВНИМАНИЕ!

За потребители на продукти на Apple:
Често получаваме формуляри с празни полета от потребител, който е използвал браузъра Safari или Mac Image Viewer, за да попълни формуляра. Празните полета се дължат на техническа грешка в pdf формата. Ето защо препоръчваме на потребителите на Mac да използват друг браузър или софтуер, за да попълнят формулярите и да ни ги изпратят

Отговорен орган
Motorstyrelsen

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1716067