+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Такса за износ и регистрация на автомобили, мотоциклети и каравани

Можете да получите таксата за регистрация (Registreringsafgift) обратно, след като сте изнесли автомобила си от Дания и сте го отрегистрирали от Регистъра на превозните средства (Motorregistret). Важно е да се отбележи, че времето за обработка на документите е приблизително 3 седмици, а от таксата за регистрация ще Ви бъде удържана сумата от минимум 8 500 ДКК за износ на превозното средство, а често и до 15% от нея..

Пет стъпки за износ на превозно средство от Дания

1. Направете преглед на превозното средство за техническа изправност (за по-стари автомобили, мотоциклети и бракувани превозни средства);

Преди отписване от регистрация превозното средство трябва да бъде оценено от технически преглед на Toldsyn.

Тази проверка е задължителна за: Превозни средства над 10 години и мотоциклети. Понякога превозни средства под 10 години също трябва да бъдат проверени за техническа изправност.

Пълният регистрационен технически преглед (toldsyn) се прилага от 3 септември 2018 г. и засяга всички превозни средства.

Техническият преглед не може да бъде по-стар от 4 седмици преди искането оценка за отписване

http://www.fstyr.dk/DA/Syn-af-Koretojer/Find-synshal.aspx

2. Поискайте оценка

Трябва да поискате оценка от отговорните власти (Motorstyrelsen) най-много 14 дни, преди да експортирате превозното средство извън страната.

  • Влезте в Регистъра на превозните средства (Motorregistret) https://www.tastselv.skat.dk/borger/link?appl=motorregistret с NemID или електронен подпис (Digital Signatur)
  • Изберете MotorMotorregistretRegistreringsafgiftAnmod om værdifastsættelse
  • Въведете RAK кодове или номер за потвърждение от удостоверението за регистрация.(RAK-koder eller kontroltal fra registreringsattesten)
  • Попълнете необходимите данни и натиснете Godkend.
  • Ще получите номер за потвърждение (journalnummer). Ще ви трябва в стъпка 4.

Ако нямате NemID или електронен подпис (Digital Signatur), трябва да поискате възстановяване като ни пишете на адрес motorekspedition@motorst.dk

Ако нямате CPR или CVR номер, трябва да се регистрирате с номер в нашия алтернативен регистър за контакти (AKR). За да се регистрирате с AKR номер, трябва да попълните бланка №21.081 (ако сте лице) или бланка № 21.082 (ако сте фирма).

3. Предайте регистрационните номера на nummerpladeoperatør или motorekspedition.

Find motorekspedition eller nummerpladeoperatør

4. Подайте необходимите документи в Motorstyrelsen

Трябва да подготвите и подадете следната документация:

  • Документи за собственост, ако не сте собственик в Motorregistret, например под формата на slutseddel (окончателна квитанция), фактура за покупка или др..
  • Документи за продажба, ако превозното средство е продадено във връзка с износа, например под формата на договор за покупка, slutseddel или фактура.
  • Документация на самия износ.

Прочетете повече за изискванията в нашите Изисквания за известяване на SKAT за промяна на собствеността на превозни средства и експортна документация (SKM2016.369.SKAT) Krav til dokumentation for ejerskab og udførsel af køretøjer (SKM2016.369.SKAT) и нашия бюлетин Насоки относно документацията за износ на превозни средства Vejledning om dokumentation for eksport af et køretøj.

Du får afgørelsen i TastSelv Borger under Meddelelser fra Motorregistret eller i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv.

Изпратете документацията на motorekspedition@motorst.dk. Напишете номера за потвърждение от разписката си в документацията и в полето за тема на пощата.

Ще получите решението в TastSelv Citizen под наименованието Съобщения от Motorregistret или в архива на съобщенията в TastSelv Business.

5. Изплащане на Такса за износ и регистрация на автомобили (registreringsafgift)

Таксата за регистрация ще бъде преведена на вашия NemKonto приблизително в рамките на 3 седмици.

Изчисляване на таксата за регистрация

Възстановяемата част от таксата (Regreringsafgift) се изчислява на същата основа, както когато същото превозно средство е внесено от чужбина, тоест след приспадане на 15%.

Въпреки това, най-малко 8 500 DKK се приспадат за леки автомобили и най-малко 4500 DKK за микробуси и мотоциклети.

Кратко обяснение на термините

Registreringsafgift – Такса за регистрация на превозни средства, подлежаща на връщане.

Toldsyn – Тестове за техническа изправност и оценки на автомобилите.

Mottorregister – Регистър на превозни средства.

Motorstyrelsen – Министерство на транспорта / администрацията.

Journalnummer – Номер на файла / журнала.

Nummerpladeroperatør е органът за издаване на регистрационни номера за превозни средства.

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2236521