+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

За работещите майки обезщетенията за майчинство се изплащат, ако са изпълнени следните 3 условия:

  • В първия ден на бременността и раждането или в деня, преди да напуснете, трябва да работите или да бъдете назначена на работа.
  • Трябва да сте работили най-малко 160 часа през последните 4 месеца, преди да излезете в отпуск за бременност и раждане.
  • През последните 3 до 4 месеца преди отпуска за бременност и майчинство трябва да сте работили поне 40 часа на месец (снимката по-долу).

Същевременно Вие трябва да сте с детето си всеки ден, например, да се грижите за него физически. Детето не може да бъде оставено за някой друг. Udbetaling Danmark автоматично получава цялата информация за Вашия трудов стаж, заетост и отработени часове веднага след като работодателят изчисли и декларира Вашата заплата. 

Пример: Ако излезете в отпуск за бременност и раждане през юли:

Ако получавате пълно заплащане само за определен период от отпуска за бременност и раждане, трябва да подадете заявление за надбавка за майчинство

(barselsdagpenge), но само ако работодателят вече не изплаща заплатата Ви. Ако получавате пълна заплата за целия си отпуск за бременност и раждане, тогава Вие нямате право да получавате надбавка за майчинство (barselsdagpenge). Ако не знаете точно кои правила важат за Вас конкретно, моля, свържете се с Вашия работодател или синдикат, за да разберете какво споразумение се прилага специално за този случай. За повече информация, click here

Известие за отпуск за бременност и раждане преди раждането

  • Служителката трябва да предупреди работодателя си за това кога планира да роди и кога планира да излезе в отпуск по майчинство, поне 3 месеца преди датата на раждане.
  • Бъдещият баща трябва да информира работодателя, че възнамерява да вземе отпуск за отглеждане на дете поне 4 седмици предварително.

След раждането

  • Ако вече сте в отпуск за бременност и майчинство и получавате заплата, Вашият работодател трябва да информира virk.dk/barselsdagpenge за началото на отпуска Ви. След съобщението на работодателя, ще получите писмо до вашата електронна пощенска кутия (e-boks) как да кандидатствате за обезщетение за майчинство. Важно е да подадете заявлението си не по-късно от 8 седмици след последната получена заплата.
  • Ако не получите заплатата си по време на отпуск за бременност и майчинство, Вашият работодател трябва да информира Udbetaling Danmark. След това ще получите писмо до Вашата електронна кутия с информация как да кандидатствате за обезщетения за майчинство. Важно е да подадете заявлението си не по-късно от 8 седмици след раждането.
  • Трябва да съобщите на работодателя си кога възнамерявате да се върнете на работа не по-късно от 8 седмици след раждането.
  • Ако сте решили да споделите 32-те седмици родителски отпуск със съпруга си, трябва да информирате за това Udbetaling Danmark чрез borger.dk на ”Min Barsel ”.
  • Ако решите да удължите или прекратите отпуска си за отглеждане на дете, можете да съобщите за това чрез borger.dk на ”Min Barsel ”. Не забравяйте да известите работодателя си за това.

Схема на процеса на отпуска за бременност и раждане, майчинство и отглеждане на дете

1. Отпуск за бременност (4 седмици за майката);

2. Раждане на дете;

3. Отпуск по майчинство (14 седмици за майката) (2 седмици за бащата);

4. Отпуск за отглеждане на дете (32 седмици, споделен между родителите).