+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Полагаем платен отпуск от 1 септември 2020 г.

  • С новия Закон за отпуските получавате полагаем отпуск от 1 септември до 31 август следващата година.
  • Всеки месец ви се полага (както и досега) 2,08 дни за заетост, което се равнява на общо 25 почивни дни в годината. 
  • Новото е, че можете да използвате платения си отпуск веднага след изтичане на месеца, за който ви се полага.
  • Можете да запазите дните си за платен отпуск от 1 септември до 31 декември на следващата година. Следователно ще имате 16 месеца, за да ги използвате.
  • Ако имате неизползвани дни между 1 май 2020 г. и 31 август 2020 г., те ще бъдат автоматично включени към условията на новия Закон за отпуските.

Как можете да проследите колко дни платен отпуск ви се полагат?

Винаги можете да проследите в borger.dk/ferie колко дни платен годишен отпуск ви се полагат. Там можете да поръчате и парите си за отпуск.

Имате полагаем отпуск от заплата. Какво означава новият закон за вас?

Новият Закон да отпуските се прилага за всички, които имат полагаем отпуск от заплата. Все още полагаемият платен годишен отпуск е в размер до 25 дни. Новото за вас е, че можете да ползвате отпуска си веднага след месеца, през който сте придобили правото на нея.
Следователно няма да получите 25 нови полагаеми дни на 1 май 2020, както досега.

Ако сте наети между 1 септември 2019 г. и 31 август 2020 г.,вашите спестени пари ще бъдат отнесени към фондовете за почивка на служителите (Lønmodtagernes Feriemidler).

Ако сте в платен годишен отпуск, няма да можете да видите парите си за този период в borger.dk. Само ако прекратите трудовата си дейност, работодателят ви трябва да изплати събраните пари за отпуск, които ви се полагат. След това можете да ги видите и поръчате на borger.dk/ferie.

Променя ли се ваканционната надбавка?

По принцип надбавката (компенсацията) към полагаемия отпуск, която представлява 1% от годишната заплата и която се изплаща веднъж годишно със заплатата за май, си остава непроменена. Времето за плащане обаче се променя с новия Закон за отпуските.

Вашият работодател има две възможности:

  • Можете да получите надбавката за отпуск за първите девет месеца със заплатата си за май, а за останалите три месеца – със заплатата си за август;
  • Можете да получите надбавката за почивка едновременно с началото на вашия отпуск.

Ваканционната надбавка, която получавате със заплатата си за май 2020 г., се получава от 1 януари 2019 г. до 31 август 2019 г., когато започва преходната година към новия Закон за отпуските. По този начин надбавката за отпуск се получава за осем месеца срещу обикновено 12 месеца.

Промяна в почивните дни / 6-та почивна седмица или други празници?

Законът за отпуските ви гарантира 25 дни полагаем платен годишен отпуск. Новият Закон не променя факта, че може да имате право на повече от 25-дневен полагаем отпуск, ако например в споразумението или трудовия си договор имате право на 6-та почивна седмица отпуск или други видове празници.

Въпреки това е добра идея да се консултирате с вашия работодател или синдикат, ако са направени промени в споразумението ви, когато стартира новият Закон за отпуските.