+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Детските надбавки (обезщетенията за непълнолетни деца – на датски børn- og ungeydelse) се изплащат в Дания на онези родители, които имат дългосрочен или сезонен трудов договор и плащат данъци в Дания.

Ако само единият родител работи в Дания и детето / децата живеят в чужбина, задължително лицето, което работи в Дания, трябва да има поне 39 часа работа на месец. Ако лицето е собственик на компанията, се изисква да има отработени най-малко 80 часа на месец.

Ако живеете, работите и плащате данъци върху дохода си в Дания, можете да получите детски надбавки за непълнолетни деца, независимо дали децата живеят в Дания или в чужбина. Изискванията за детски надбавки могат да варират в зависимост от това дали цялото семейство пребивава в Дания или само единият родител, независимо дали децата са в друга държава или в Дания.

Трябва да сте живели или работили в Дания, Гренландия или Фарьорските острови общо 6 години през последните 10 години, за да имате право на пълни семейни обезщетения. 

Но ако сте получавали датски семейни обезщетения преди 1 януари 2018 г. и все още имате право на това, Вие можете да получавате детски добавки според  2-годишния принцип на получаване. Това означава, че трябва да сте живели или работили в Дания поне 2 години в рамките на последните 10 години.

Ако само един родител работи в Дания, а детето живее в България или в друга страна от ЕС, ще бъдат необходими 6 години трудов стаж. Включен е и трудовият стаж в друга държава от ЕС.

Ако детето Ви се роди в Дания, автоматично Ви се изплаща родителско обезщетение от страна на Дания. Ако родителите нямат 6 години трудов стаж в Дания, те трябва да попълнят заявлението и размерът на обезщетението ще бъде преизчислен според стажа им в Дания и други страни от ЕС.

Ако отговаряте на изискванията, можете да получите обезщетения за вашето дете от датата, в която сте започнали да работите / живеете в Дания, но не и преди повече от 3 години.

Детските добавки се изплащат на тримесечие – 20 януари, 20 април, 20 юли и 20 октомври.

Добавките за деца се изплаща на всяко тримесечие (2019 г.):

Деца 0-2 години – 4,557 DKK на всяко тримесечие

3-6 годишни деца – 3 609 DKK на всяко тримесечие

Деца на възраст 7-14 години – 2838 DKK на всяко тримесечие

15-17 годишно дете – 946 кр. Всеки месец

В случай на близнаци или тризнаци, автоматично ще получавате допълнителна помощ за деца (børnetilskud). Автоматично ще получавате и допълнителна помощ за деца, ако сте осиновили повече от едно дете.

Когато децата ви са над 7 години, можете да получите допълнителна помощ (børnetilskud) в размер на 2 377 DKK на тримесечие (2019 г.) за всяко дете, в допълнение към първото дете. Например, ако имате близнаци, можете да получите допълнителна помощ (børnetilskud) за един близнак. За тризнаци можете да получите субсидии за двама от тризнаците и т.н. Допълнителна помощ за деца е без данък. Имайте предвид, че допълнителна помощ за деца не е същата като детските добавки или издръжката на детето.

Ако детето живее в чужбина и получава детски добавки в тази страна, размерът на детските добавки в чужбина се приспада от детските добавки в Дания. Или ще трябва да се откажете от детските добавки в чужбина.

Специално сътрудничество между Baltic Advice Cooperation и Udbetaling Danmark

Baltic Advice има ексклузивно споразумение с Udbetaling Danmark. В резултат на това всяка седмица ние се свързваме с нашето лице за контакт в тази институция и получаваме информация за всеки случай. Когато имаме новини за Вас, ние Ви уведомяваме за това чрез имейл или телефон.

Таблица в проценти за правото на получаване на детски добавки от родители според времето, което са живели  в Дания или друга държава от ЕС:

6 месеца – 8,3%

1 година – 16,7%t.

1,5 години – 25%.

2 години – 33,3%

2,5 години – 41,7%

3 години – 50%.

3,5 години – 58,3%

4 години – 66,7%

4,5 години – 75%

5 години – 83,3%

5,5 години – 91,7%

6 години – 100%.