+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt
  • Policja może zatrzymać cię w areszcie, jeśli jesteś podejrzany o dokonanie lub współudział w przestępstwie.
  • Przed upływem 24 godzin licząc od momentu zatrzymania, Policja musi albo wypuścić cię na wolność, albo postawić cię przed sąd, który orzeka czy stopień podejrzeniajest wystarczająco wysoki i czy można cię zatrzymać w areszcie tymczasowo na 4 tygodnie lub na krócej. Co 4 tygodnie sąd może przedłużać areszt na następne 4 tygodnie lub na krócej.
  • Zgodnie z prawem, jedyne informacje, które należy podać to imię, nazwisko, adres i datę urodzenia.
  • Zatrzymany nie ma poza tym obowiązku wypowiadania się przed Policją. Zanim jednak zdecydujesz czy wypowiadać się czy nie, poinformuj Policję, że najpierw chcesz porozmawiać o temacie ze swoim obrońcą.
  • Każdy ma prawo do wybrania tego obrońcy, którego darzy zaufaniem. Sędzia wyznaczy adwokata według własnego uznania, jeśli nie będziesz wymagał konkretnego adwokata.
  • W Danii w sprawach karnych nie ma „adwokatów z urzędu”, to oznacza, że:
  • W Danii stawki godzinowe wszystkich obrońców w sprawach karnych są ściśle ustalone przez Duńskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Sąd wyznacza honorarium obrońcy po zakończeniu sprawy.
  • Pomiędzy zatrzymanym a obrońcą nie ma rozliczenia. Skarb Państwa pokrywa honorarium adwokata jeśli sprawa zakończy się albo odstąpieniem przez prokuraturę od zarzutów albo uniewinnieniem. Jeśli zatrzymany zostanie skazany przez sąd, wtedy Skarb Państwa rozliczy się z obrońcą, a do skazanego zostanie wysłany rachunek z Policji, który skazany może rozłożyć na raty.
  • Po zaaresztowaniu, twój obrońca otrzymuje wszystkie akta sprawy z Policji i z sądu. Obrońca ma nieograniczony i nienadzorowany kontakt z osadzonym podczas osobistych wizyt w areszcie, jak również nieograniczony i nienadzorowany kontakt telefoniczny i pisemny.

Wielu obywateli polskich często potrzebuje pomocy prawnej w Danii, ale niestety nie zdają sobie sprawy z praw jakie im przysługują. W związku z czym zachęcamy bardzo do zapoznania się z ofertą Kancelarii Polonia-Prawo-Prokop. Pani Dominika Prokop jest adwokatem duńskim z wieloletnim doświadczeniem, który pomaga zarówno osobom prywatnym, jak i podmiotom gospodarczym. Pani Dominika ukończyła prawo na Uniwersytecie w Kopenhadze w 2004r. i specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego, prawa rodzinnego i prawa cywilnego. Szczegółowy zakres usług prawnych można znaleźć na profilu na Facebooku: @poloniaprawo.prokop. W razie konieczności kontaktu z Panią Dominiką Prokop, podajemy email i numer telefonu: poloni@prawo.dk, tlf. +45 51624444.