+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Obywatele UE mogą przyjeżdżać do Danii i przebywać w kraju do 3 miesięcy. Każdy, kto zamierza osiedlić się w Danii na okres dłuższy niż 3 miesiące, musi złożyć wniosek do „SIRI” i otrzymać świadectwo rejestracji pobytu UE (w języku duńskim – Registreringsbevis). Osoby poszukujące pracy mogą przebywać w Danii do 6 miesięcy bez takiego świadectwa. Zarówno trzymiesięczny, jak i sześciomiesięczny okres pobytu liczą się od dnia wjazdu.

Planujesz mieszkać  w Danii dłużej niż 3 miesiące?

W tym przypadku, nie czekaj na wygaśnięcie 3-miesięcznego terminu i złóż wniosek o świadectwo rejestracji pobytu. Jest ono wydawane wszystkim obywatelom UE, którzy mają podstawy do uzasadnienia potrzeby pobytu w kraju. Podstawą pobytu w kraju jest jeden z następujących 5 warunków:

 1. Zatrudnienie wraz z umową o pracę.
 2. Przyjęcie na duński uniwersytet lub collage i dostarczenie podpisanej umowy lub listu potwierdzającego przyjęcie na studia.
 3. Posiadanie wystarczającej ilości środków na koncie bankowym (równowartość co najmniej 10,000 EUR) oraz wyciąg potwierdzający wymienioną kwotę.
 4. Przyjazd do członka rodziny, który już mieszka w Danii i ma ważne świadectwo rejestracji pobytu UE.
 5. Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i zarejestrowanie firmy na swoje nazwisko.

W jaki sposób ubiegać się o świadectwo rejestracji pobytu EU:

1. Należy wypełnić wniosek o numer podatnika, który później stanie się twoim numerem CPR (numerem ubezpieczenia społecznego). Wniosek można wypełnić online i przesłać go mailem do SKAT (Download). Numer podatnika jest przyznawany natychmiast. 

1.1. Po otrzymaniu numeru podatnika należy jak najszybciej przekazać go pracodawcy, w przeciwnym razie pracodawca może odjąć 60% od całkowitej pensji.

2. Następnie należy zarezerwować czas na stronie internetowej Duńskiej Agencji Rekrutacji i Integracji Międzynarodowej (SIRI) i stawić się wybranego dnia w Agencji wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym EU (Download) lub wypełnić go na miejscu.

Należy mieć ze sobą:

 1. Umowę o pracę lub potwierdzenie przyjęcia na studia lub wyciąg bankowy potwierdzający wystarczającą ilość środków finansowych (równowartość co najmniej 10,000 EUR). 
 2. Ważny paszport lub dowód osobisty. Prawo jazdy nie jest akceptowane w tym przypadku. 
 3. Zdjęcie paszportowe.
 4. Umowa wynajmu mieszkania lub pisemna zgoda wynajmującego potwierdzająca, że możesz się zarejestrować pod podanym adresem.
 5. Akt małżeństwa, jeśli jesteś w związku małżeńskim.
 6. Akt urodzenia dziecka, jeśli masz dzieci.
 7. Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego,jeśli jesteś studentem.

Świadectwo rejestracji pobytu zostanie wydane tego samego dnia, jeśli wszystkie dokumenty są zgodne z wymaganiami. 

3. Po otrzymaniu świadectwa rejestracji pobytu, należy zarejestrować się w gminie (Kommune) pod adresem podanym w dokumentach. Dokumenty wymagane w gminie: 

 1. Umowa wynajmu mieszkania potwierdzająca, że możesz zarejestrować się pod określonym adresem. 
 2. Ważny paszport lub dowód osobisty.
 3. Świadectwo rejestracji pobytu EU.
 4. Tłumaczenie w języku angielskim dokumentu potwierdzającego miejsce urodzenia osoby (np. Aktu urodzenia). Nie wszystkie gminy  tego wymagają, ale zgodnie z prawem gmina ma prawo poprosić o dowód urodzenia. Bez tego dokumentu numer CPR nie jest wydawany osobie podczas rejestracji w gminie. (“Lov om Det Centrale Personregister”, art. 20, ust. 3).

Podczas rejestracji w gminie będziesz miał możliwość wyboru lekarza rodzinnego, który najbardziej ci odpowiada, np. pod względem bliskości do twojego miejsca zamieszkania. 

Po dostarczeniu powyższych dokumentów do gminy, otrzymasz papierową wersję karty ubezpieczenia społecznego, którą można wykorzystać do otwarcia konta bankowego lub udania się do lekarza. Plastikowa żółta karta ubezpieczenia społecznego (Sygesikringskort) zostanie wysłana w przeciągu 2 tygodni na Twój adres. 

Ważne!

Aby otrzymać dokumenty wysłane pocztą, musisz upewnić się, że twoje nazwisko widnieje na domowej skrzynce pocztowej. W przeciwnym razie listonosz nie będzie mógł wrzucić listów do skrzynki. W przypadku, gdy skrzynka pocztowa oznaczona jest imieniem i nazwiskiem właściciela, który wynajmuje tobie mieszkanie lub dom, musisz zaznaczyć, że dokumenty powinny być zaadresowane zarówno na nazwisko właściciela jak i twoje.