+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Po zarejestrowaniu w gminie (Kommune) otrzymasz potwierdzenie rejestracji i posiadania ubezpieczenia społecznego. Będziesz potrzebował tego dokumentu, dopóki plastikowa żółta karta (sygesikringsbevis) nie dotrze na twój adres. Dzięki temu dokumentowi możesz otworzyć konto bankowe. 

Wybór banku

Wybór banku nie jest trudny, ale należy zwrócić uwagę na kilka elementów. Według badania duńskiego TV2 Channel Survey przeprowadzonego w 2013 r. (w języku duńskim) najwyższe stawki za usługi bankowe ma Danske Bank, ale jeśli twoje konto bankowe w Polsce jest również w tym banku, to pieniądze między Danią a Polską mogą być przekazywane w ciągu jednego dnia bez dodatkowych opłat. W Danii Danske Bank posiada 630 punktów obsługi klienta.

Jeśli nie potrzebujesz takich usług, to polecamy bank Nordea, który posiada 340 biur obsługi klienta i jest drugim największym bankiem w Danii oraz siódmym pod względem opłat bankowych. 

Trzecim co do wielkości jest Jyske Bank, który ma 110 oddziałów bankowych w Danii i zajmuje 10 miejsce pod względem wielkości opłat.

Należy pamiętać, że banki cały czas konkurują ze sobą, więc stawki mogą się zmieniać wraz z upływem czasu, dlatego zalecamy być na bieżąco z wszelkimi informacjami. RelBanks page (w języku angielskim).

Dokumenty wymagane przy otwieraniu konta bankowego:

 • Ważny paszport lub dowód osobisty (niektóre banki nie akceptują dowodu osobistego i zawsze wymagają paszportu);
 • Świadectwo rejestracji pobytu UE;
 • Numer CPR wydany przez Borgerservice lub żółta karta (Sygesikringskort).

Zazwyczaj banki wymagają, aby co najmniej 2 dokumenty zawierały ten sam adres, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości w przypadku wysyłania niezbędnych dokumentów.


Proces otwierania konta bankowego:

 • Po przybyciu do któregokolwiek z banków musisz przedstawić wyżej wymienione dokumenty.
 • Pracownik banku wykonuje kopie wszystkich dokumentów i wysyła je do oceny. Ma to na celu weryfikację dokumentów i sprawdzenie czy można otworzyć konto bankowe.
 • W ciągu pięciu dni bank sprawdza dokumenty, otwiera konto i wysyła do ciebie umowę bankową wraz z kopertą zwrotną.
 • Podpisaną umowę należy umieścić w kopercie zwrotnej, a następnie odesłać lub dostarczyć osobiście do najbliższego banku. Jeśli nie zrobisz tego w ciągu 14 dni, bank zablokuje konto i będziesz musiał zacząć wszystko od nowa.
 • Po otwarciu konta bank zamawia i wysyła standardową kartę płatniczą, a kilka dni później wysyła kartę z kodem PIN i instrukcję aktywacji karty płatniczej. Roczna opłata za standardową kartę płatniczą w Nordea wynosi 240 DKK.
 • Ponadto bank może również wydać kartę NemID w celu zapewnienia ci dostępu do bankowości elektronicznej i innych systemów.

Odmowa banku

Wielu nowo przybyłych cudzoziemców narzeka na banki, gdyż odmawiają otwarcia prostego rachunku bankowego na wypłaty wynagrodzeń. Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad dotyczących działalności bankowej i wymogów dotyczących otwierania rachunków. 

W sierpniu 2013 r. weszła w życie nowa ustawa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. nowe zasady oceny AML klienta.  

Prawo nakazuje bankom zawsze potwierdzać tożsamość klienta i „znać” klienta, ale wytyczne dotyczące identyfikacji i walidacji tożsamości nie są jednostronnie zatwierdzane. Oznacza to, że sami pracownicy mają prawo do oceny czynników ryzyka, co prowadzi do nieporozumień. Niektórzy pracownicy banku proszą o kartę ubezpieczenia zdrowotnego (Sygesikringskort) podczas otwierania konta, gdzie indziej wymagany jest również adres duński, o czym również nie wspominają zasady.

Wymagania te nie są poparte procedurą przewidzianą przez prawo i wobec braku możliwości ich spełnienia należy je zakwestionować na podstawie odniesień do obowiązujących przepisów. 

Brak zainteresowania banków otwieraniem rachunków dla zwykłych klientów można również wyjaśnić faktem, że banki nie odnoszą korzyści z posiadania niskich depozytów i zazwyczaj ponoszą dodatkowe koszty administracyjne. Problem polega również na tym, że sami pracownicy banków nie znają nowych zasad, ponieważ nie są one jasno określone. 

Prawda jest taka, że banki nie mają prawa odmówić osobie otworzenia prostego rachunku bankowego w celu otrzymywania wynagrodzeń. Jest to określone w sekcji 5, §20 Ustawy o dobrych praktykach biznesowych dla przedsiębiorstw finansowych (“Law on Good Business Practices for Financial Enterprises”):

§ 20. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.

Tłumaczenie nieoficjalne:

§ 20. Bank nie może odmówić utworzenia „regularnego“ konta depozytowego bez indywidualnej i faktycznej przyczyny. Na żądanie klienta uzasadnienie należy przedstawić na papierze lub na innym „trwałym“ nośniku. 

Również zapis w Finanstilsynets Vejledning sekcja 10.2.1 działa na korzyść osób chcących otworzyć konto bankowe w Danii (tłumaczenie nieoficjalne) : 

Wymagania dotyczące klientów prywatnych:

 • Identyfikacja (imię i nazwisko, adres i numer karty ubezpieczenia społecznego lub podobna identyfikacja, jeśli osoba nie posiada CPR) (..)
 • Cele biznesowe i przewidywany okres (..)

To oznacza, że musisz mieć:

 • Ważny paszport
 • Świadectwo rejestracji pobytu
 • Numer ubezpieczenia społecznego (niekoniecznie karta, również w formie pisemnej lub cyfrowej (SKAT)
 • Umowę o pracę

Jeśli bank nadal odmawia otworzenia rachunku, należy zażądać pisemnej odpowiedzi od pracownika banku oraz pieczęci i adresu banku, numeru telefonu i wyjaśnienia odmowy.