+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Firma IVS może zostać ponownie zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy kapitał zakładowy i rezerwa specjalna wynoszą co najmniej 40,000 DKK.

Ramy prawne

Ustawa nr 445 z dnia 13/04/2019 zmieniająca duńską ustawę o spółkach i duńską ustawę o sprawozdaniach finansowych (Zniesienie przedsiębiorstw IVS i ograniczenie minimalnych wymogów dotyczących kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).

To walne zgromadzenie spółki może podjąć decyzję o ponownej rejestracji. W związku z decyzją o ponownej rejestracji należy zmienić statut spółki w celu spełnienia wymogów dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał spółki musi zostać zwiększony do minimum 40,000 DKK oraz nazwa firmy musi zostać zmieniona, tak aby „przedsiębiorcza firma” lub „IVS” była „spółką z ograniczoną odpowiedzialnością” lub „ApS”.

Wymagane dokumenty

Decyzję o ponownym zarejestrowaniu przedsiębiorczej spółki IVS jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy zgłosić w raporcie Virk i załączyć: 

  • dokument z Walnego Zgromadzenia
  • dostosowane statusy, jak również
  • oświadczenie biegłego rewidenta, że kapitał spółki jest obecny. Oświadczenie musi być przygotowane przez zatwierdzonego audytora lub 
  • oświadczenie zarządu, jeśli firma spełnia wymogi powstrzymania się od złożenia oświadczenia przez biegłego rewidenta.

Jeśli najnowsze sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa zostały poddane audytowi przez zatwierdzonego audytora zgodnie z przepisami duńskiej ustawy o sprawozdaniach finansowych, przedsiębiorcza spółka IVS może, zgodnie z dalszymi warunkami, powstrzymać się od sporządzenia sprawozdania z wyceny. Zamiast tego firma musi załączyć oświadczenie centralnego organu zarządzającego firmą (oświadczenie zarządu), że kapitał zakładowy jest obecny w momencie podejmowania decyzji o ponownej rejestracji. Aby przedsiębiorcza firma IVS mogła dołączyć oświadczenie zarządu, a nie oświadczenie audytora, muszą zostać spełnione następujące warunki:

Najnowsze zaudytowane sprawozdania finansowe muszą: 

  • wykazać, że spółka posiada kapitał zakładowy i rezerwy, które można przenieść na kapitał zakładowy i będzie to co najmniej 40,000 DKK
  • być opatrzone oświadczeniem audytora bez modyfikacji i 
  • mieć datę bilansu nieprzekraczającą 5 miesięcy przed decyzją o ponownej rejestracji.

Ponowna rejestracja w raporcie Virk jest bezpłatna.

Konsekwencje braku ponownej rejestracji

Wszystkie przedsiębiorcze firmy IVS będą musiały ponownie zarejestrować się jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. (Przedsiębiorcze firmy, które są w stanie upadłości lub przymusowej restrukturyzacji, nie podlegają temu wymogowi). 

Przedsiębiorstwa, które nie dotrzymały tego terminu i nie zostały rozwiązane w przeszłości, mogą zostać przymusowo rozwiązane. W praktyce oznacza to, że wszystkie przedsiębiorcze firmy, które nie zostaną ponownie zarejestrowane lub rozwiązane po terminie, otrzymają wniosek od Duńskiego Urzędu ds. Biznesu z terminem np. 4-tygodniowym na ponowną rejestrację lub rozwiązanie. Przedsiębiorcze firmy, które po 4 tygodniach nie zostaną ponownie zarejestrowane lub rozwiązane, zostaną wysłane na obowiązkowe rozstrzygnięcie do sądu spadkowego.

Jeżeli przedsiębiorcza firma wysłana na przymusowe rozstrzygnięcie, chce wznowić swoją działalność to warunkiem tego jest, aby firma została ponownie zarejestrowana jako  prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeśli ponowna rejestracja nie jest możliwa

Jeśli przedsiębiorcza firma nie ma możliwości podwyższenia kapitału spółki do minimum 40,000 DKK w terminie, na przykład jeśli firma zgromadziła dług i nie ma wystarczających zysków lub nie może znaleźć innej formy finansowania, to nie może ponownie zarejestrować się jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym przypadku przedsiębiorcza firma będzie musiała się rozwiązać.