+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Obywatele Polski, którzy posiadają kartę ubezpieczenia zdrowotnego (żółtą kartę), pozwolenie na pobyt w Danii i którzy korzystali z leczenia stomatologicznego w Polsce lub w dowolnym kraju Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii, Szwajcarii lub Liechtenstein mają prawo do odzyskania części wydatków na leki, materiały i samo leczenie. Należy wspomnieć, że usługi takie jak implanty, mosty dentystyczne, protetyka, korony i estetyczne wypełnienie nie są rekompensowane.

Wymagania dotyczące odzyskania części kosztów

Opłacona faktura musi zawierać wszystkie następujące elementy:

 • Musi być w języku angielskim
 • Twój numer CPR i adres w Danii
 • Informacje o tym, ile i jakie zęby były leczone (np. drugi kanał korzeniowy w piątce)
 • Listę materiałów użytych do leczenia
 • Pieczęć z kliniki
 • Należy dołączyć potwierdzenie płatności
 • Upewnij się, że dentysta ma pozwolenie na świadczenie usług dentystycznych i w razie potrzeby jesteś w stanie dostarczyć dokumentację uzupełniającą.

Możesz odzyskać od 40 do 80 procent od skompensowanej usługi. Dokładna kwota odszkodowania jest obliczana w każdej gminie, więc kwoty podlegające zwrotowi mogą się różnić. Dania podzielona jest na 5 terytorialnych funduszy zdrowia: Region Jutlandii Północnej (Nordjylland), Region Jutlandii Środkowej (Midtjylland), Region Danii Południowej (Syddanmark), Region Zelandii (Sjælland), Region Stołeczny (Hovedstaden).

Jak i gdzie muszę wysłać dokumenty?

Jeśli mieszkasz w Regionie Stołecznym, potwierdzenie płatności wraz z fakturami i wypełnionym formularzem wniosku o rekompensatę należy przesłać na adres: Center for Sundhed z twojej skrzynki e-Boks lub pocztą na adres:

Region Hovedstaden

Center for Sundhed

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Mrk. E126

Należy pamiętać, że następujące usługi nie są rekompensowane:

 • Implanty
 • Korony
 • Protezy
 • Mosty dentystyczne

Rekompensacie podlega:

 • Konsultacja
 • Ponowna wizyta po zabiegu
 • Diagnostyka
 • Higiena jamy ustnej
 • Uzupełnianie ubytków plombą
 • Leczenie kanałowe
 • Leczenie paradontozy
 • Wyrywanie zęba
 • Biopsja

Ydelser og nummer /Services and their codes / Usługi i ich kody:

Undersøgelser m.m./ Diagnostics / Diagnostyka

 • Udvidet diagnostisk grundydelse (UDG): ​1111
 • Diagnostisk grundydelse fra 26 år (DG): 1112
 • Diagnostisk grundydelse 18 – 25 år (DGBU): 1113
 • Statusundersøgelse fra 26 år: 1114
 • ​Statusundersøgelse 18 – 25 år: 1115
 • Fokuseret undersøgelse: 1116
 • Individuel forebyggende behandling (IBF): 2920
 • Undersøgelse henvist fra tandplejer: ​1180

Tandrensning/ Mouth hygiene / Higiena jamy ustnej

 • Tandrensning a (mindst 15 tænder)​: 1301
 • Tandrensning b (højst 14 tænder): 1302

Tandfyldninger (inkl. bunddækning)/ Tooth filling / Uzupełnianie ubytków plombą

 • Fyldning amalgam. A (ikke kombineret): 1501
 • Fyldning amalgam. B (kombineret): 1502
 • Fyldning amalgam. C (dobbelt kombineret): 1503
 • Plast enfladet – hvor okklusion påvirkes af slid: 1504
 • Plastf​yld enfladet fyldning: 1505
 • Plastfyld flerfladet fyldning: 1506
 • Glasionomerfyldning​: 1507
 • Plast flerfladet – hvor okklusion påvirkes af slid: 1509

Gradvis ekskavering (155*) honoreres som fyldninger ​

 • Gradvis ekskavering – amalgam A (ikke kombineret): 1551
 • Gradvis ekskavering – amalgam B (kombineret): 1552
 • Gradvis ekskavering – amalgam C(Dobbeltkombineret): 1553
 • Plast enfl. – gradvis ekskav., hvor okkl. påvirkes af slid: 1554
 • Plastfyld enfladet – gradvis ekskavering: 1555
 • ​Plastfyld flerfladet – gradvis ekskavering: 1556
 • Glasionomerfyldning – gradvis ekskavering: 1557
 • Glasionomerfyldning flerfladet – gradvis ekskavering: 1558
 • Plast flerfl. – gradvis ekskav., hvor okkl. påvirkes af slid: 1559

Rodbehandling og rodfyldning (pr. tand) ​/ Canal root treatment / Leczenie kanałowe

 • Pulpaoverkapning: 1600
 • Koronal amputation: 1601
 • Akut oplukning til og nødvendig udrensning af rodkanaler: 1605
 • Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal: 1606

Tandudtrækning m.m./ Tooth extraction / Wyrywanie zęba

 • Udtrækning pr. tand: 1701
 • Tillæg for standsning af blødning: 1705
 • Operativ fjernelse af tand mv.: 1801

Parodontalydelser/ Treatment of parodontosis / Leczenie paradontozy

 • Parodontalundersøgelse og diagnostik: 1415
 • ​Udvidet tandrensning: 1425
 • Tandrodsrensning​: 1431
 • Kirurgisk parodontalbehandling: 1440

Røntgenoptagelse/bitewing/ X-ray diagnostics / Diagnostyka rentgenowska

 • ​Røntgenoptagelse: 1300
 • Bitewings ifm. regelmæssig diagnostisk undersøgelse: 1150
 • ​Bitewings ifm. diagnostisk og forebyggende grundydelse: 1151
 • Bitewings i forbindelse med kontrol efter RDU: 1152
 • Bitewings ifm. DG og DGBU: 1153

​Konsultationer/ Consultation / Konsultacja

 • Konsultation uden behandling: 3020

​Biopsi/ Biopsy / Biopsja

 • Biopsi, oral: 1802

Źródła: forbrug.dk, borger.dk, regionh.dk, rn.dk. stps.dk