+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Чуждестранните компании, работещи в Дания, трябва да спазват правилата на тази държава в областта на работната среда и данъчната система. За да бъдат контролирани от датските власти, компаниите трябва да се регистрират в Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги (RUT) – Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT).

Ако вашата чуждестранна компания временно работи в Дания, трябва да уведомите Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги (RUT) за вашите бизнес намерения. Това изискване се прилага и за самостоятелно заетите лица, които не наемат работници, и за компании, които нямат реална дейност в своята страна.

Инспекция на чуждестранни компании

Инспекцията по труда контролира фирмите, работещи на територията на Дания; проверява датски и чуждестранни компании. Надзорът се осъществява непрекъснато в съответствие с датските закони за условията на труд и работната среда. Инспекторите посещават фирмите и оценяват спазването на правилата за условията на труд и работната среда. Те наблюдават различни параметри – ергономия, допустими норми на шума и др. и оценяват риска от злополуки.

Инспекцията по труда също проверява дали чуждестранните компании са подали известия в Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги (RUT) и дали съдържащата се в тях информация е вярна.

Инспекциите по труда много често извършват контрол без предварително предупреждение

В Дания заплатите и условията на труд се регулират от социалните партньори в колективните трудови договори. Така Инспекцията по труда няма да проверява тези въпроси при извършване на контрол.

Отговори на Инспекцията по труда

Ако Инспекцията по труда установи по време на контролна инспекция, че дружеството не спазва изискванията на закона, тя официално инструктира дружеството да гарантира спазването му.

В специални случаи Инспекцията по труда може да наложи възбрана за продължаване на работата, докато въпросът за условията на труд и работна среда не бъде решен. Освен това Инспекцията може да наложи глоба на фирмата, ако не спазва установените и добре известни правила.

Инспекцията по труда, която е разпоредила на предприятието да изпълни определени условия, може да дойде отново, за да провери дали това е извършено.

Контролните органи винаги се стремят да предоставят диалог и съвети, за да помогнат на администрацията на компанията да разбере защо Инспекцията по труда смята, че не са спазени правилата за условията на труд и работна среда и какво трябва да се направи за справяне с този тип проблеми.

Какво трябва да направите?

На www.virk.dk ще намерите формата, която трябва да попълните, за да регистрирате вашата компания и дейност.

Всички дейности трябва да се отчитат. Изпращайки този формуляр, ще получите потвърждение с регистрационен номер в RUT, който трябва да използвате,

за връзка с датските власти.

Кога трябва да информирате RUT?

Трябва да докладвате за дейността си, преди да сте я започнали. Промените трябва да бъдат публикувани не по-късно от първия ден от седмицата след влизането им в сила. Ако изпратите известие, след като сте започнали

дейността си, може да бъдете наказани. Можете също така да бъдете наказани за предоставяне на невярна или непълна информация.

Представяне на доказателства

Ако работата е в сферата на строителството, горското стопанство, селското стопанство, градинарството или почистването, трябва да предоставите договор с фирмата или физическото лице за извършване на дейността, за която сте изпратили уведомлението в Регистъра на RUT. Ако това не стане, фирмата или физическото лице ще трябва да информират датската инспекция за условия на труд и работна среда. Потвърждението за представяне на известието представлява доказателство за получаването на уведомлението.

Източник: Arbejdstilsynet, www.virk.dk