+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

В съответствие с правилата на колективния трудов договор с профсъюзите (overenskomstaftale), на който е подчинено дружеството, компанията трябва да спестява определена сума за компенсации на почивни и празнични дни в така наречената SH-konto на служителя. Сумата е в сметката на фирмата, но е регистрирана в разплащателната ведомост на името на служителя.

Спестявания

С всяка получена заплата служителят спестява процент от нея за празнични и почивни дни. Сумата се внася в SH-konto.

Пенсията трябва да се изчислява върху сумата на заплатата без сумите за компенсация. Пенсията се изчислява само във връзка със заплатата.

Заплащане

По този начин се изплаща част от парите в сметката винаги, когато служителят използва според трудовия си договор празнични и почивни дни, специални празници или почивни дни според колективния трудов договор. Тези дни фигурират в индивидуалния трудов договор.

Ставките можете да видите тук.

При напускане на служителя от компанията или в края на годината сумите от SH-konto се изчисляват и изплащат на служителя.

Забележка: Сумата не може да бъде добавена към спестяванията на служителите за почивка (feriepenge).

Учениците и служителите, назначени при специални условия за работа (служители в профсъюзи, функционери и др.), получават редовни заплати във връзка с SH-дните.

Ако имате нужда от повече информация, можете да се свържете с Dansk Håndværk.