+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Straipsniai verslui Danijoje

Nedarbingumo ar ligos išmoka

Nedarbingumo ar ligos išmoka

Kam ji priklauso nedarbingumo ar ligos išmoka? Lietuvos respublikos teritorijoje ligos išmoka priklauso asmenims kurie: Dirba su individualios veiklos pažyma ir teikia SAM pranešimus kas mėnesį arba kartą į metus; Dirba pagal darbo sutartį ir turi sukaupę nemažiau...

Naujasis nekilnojamo turto vertinimas įsigalios jau 2021 vasarą

Naujasis nekilnojamo turto vertinimas įsigalios jau 2021 vasarą

Tikimasi, kad nauji turto vertinimai bus išsiųsti namų savininkams maždaug nuo 2021 m. vasaros. Turto vertinimai naudojami nustatant nekilnojamo turto vertę, nuo kurios jūs, turėsite mokėti nekilnojamo turto mokestį.Kaip nekilnojamo turto savininkas, mokate dviejų...

Pensiniai fondai Danijoje – kurį pasirinkti?

Pensiniai fondai Danijoje – kurį pasirinkti?

„Danica” Paprastasis modulis  Dengia privačių ligoninių, specialistų išlaidas iki 1 mln. DKK per metus (pasirinkus kelis modulius, gali siekti iki 1,5 mln.). Be to, jie dengia išlaidas: - konsultacijų, preliminarių tyrimų ir tolesnio gydymo; - privačiose...

Dansk Byggeri atmintinė lietuviškoms įmonėms

Dansk Byggeri atmintinė lietuviškoms įmonėms

RUT registracija Jei komandiruoti darbuotojai įdarbinami statybvietėje samdomų pakaitalų pavidalu arba pagal rangovo sutartį, darbdavys privalo turėti RUT registracijos dokumentus ne vėliau kaip prieš pradedant darbus. Tai galima patikrinti apsilankius www.virk.dk/rut...

Krovinių ir daiktų pervežimo paslaugų apskaita Danijoje

Krovinių ir daiktų pervežimo paslaugų apskaita Danijoje

Papildomos pajamos iš daiktų pervežimo ar krovinių vežimo kitiems žmonėms, pvz. per mobiliasias aplikacijas TagDetMed ar Mover, yra apmokestinamos, kaip B-pajamos taip pat jei pajamos viršyja DKK 50.000 reikia moketi ir PVM (25%). Metinėje deklaracijoje apskaičiuojant...

Autonuoma, mokesčiai ir buhalterija Danijoje

Autonuoma, mokesčiai ir buhalterija Danijoje

Auto nuoma ir mokesčiai Nuomodami automobilį, valtį ar kemperį kitiems asmenims ar įmonėms, pvz., Per programeles „GoMore“ ar „SnappCar“, turite mokėti mokesčius ir galbūt PVM nuo gautų pajamų.  Galite pasirinkti mokesčių apskaičiavimo metodą: Naudoti bazinį NPD,...

Beprocentinės paskolos PVM ir darbo užmokesčio mokesčiui

Beprocentinės paskolos PVM ir darbo užmokesčio mokesčiui

Bendra informacija Šiame straipsnyje aprašoma galimybė dėl korona viruso gauti beprocentinę paskolą iš valstybės nuo 2020 m. Gegužės mėn. Iki 2021 m. Balandžio mėn. Šiuo metu įstatymas nėra galutinai priimtas ir gali būti pakeitimų. Tikimasi, kad pasiūlymas (L 175)...

Dėl kompensacijų savarankiškai dirbantiems

Dėl kompensacijų savarankiškai dirbantiems

Tam, kad būtų galima gauti kompensaciją, savarankiškai dirbantis asmuo (PMV, enkelkmandsvirksomhed, IvS, ApS savininkas) turi atitikti šiuos reikalavimus: Įmonė turėjo vidutiniškai 10.000kr per mėnesį apyvartą.Įmonė turi iki 10 pilnu etatu dirbančių darbuotojų.Patyrė...

Kompensacija įmonių fiksuotoms išlaidoms padengti

Kompensacija įmonių fiksuotoms išlaidoms padengti

Jūs, kaip įmonė, turite galimybę kreiptis dėl kompensacijos jūsų įmonės fiksuotoms išlaidoms padengti. Tai taikoma, pavyzdžiui, nuomai, palūkanų ir su sutartimis susijusioms išlaidoms (pvz., Lizingui). Šios kompensacijos apima...

DARBO UŽMOKESČIO KOMPENSACIJA DĖL COVID-19

DARBO UŽMOKESČIO KOMPENSACIJA DĖL COVID-19

Vyriausybė, kartu su socialiniais partneriais, sudarė trišalį susitarimą dėl atlyginimų kompensavimo už atleistus darbuotojus privačioje darbo rinkoje laikinosios sistemos. Darbo užmokesčio kompensavimo schema taikoma įmonėms, kurios dėl koronaviruso protrūkio...

JEI JŪSŲ DARBUOTOJAS UŽSIKRĖTĖ CORONAVIRUSU

JEI JŪSŲ DARBUOTOJAS UŽSIKRĖTĖ CORONAVIRUSU

Jei darbuotojas yra nedarbingumo atostogose dėl koronaviruso arba sveikatos priežiūros tarnybos jam paskyrė karantiną, darbdavys turi mokėti atlyginimą taip pat, kaip ir bet kurios kitos ligos metu. Tai reiškia, jei darbuotojas yra „funktionær“ jis turi gauti įprastą...

TRUMPAI APIE VALSTYBĖS PAGALBOS PAKETĄ

TRUMPAI APIE VALSTYBĖS PAGALBOS PAKETĄ

2020 m. kovo 17 d. Vyriausybė kartu su Danijos parlamentu priėmė įstatymo projektą, skirtą išsaugoti Danijos verslą ir Danijos darbuotojus, kad būtų palengvintas Danijos įmonių likvidumas. Priimti šie pakeitimai: ➢ Bendrovių mokėjimo terminas už A-mokesčio ir darbo...

Mokesčių mokėjimo atidėjimas dėl COVID- 19

Mokesčių mokėjimo atidėjimas dėl COVID- 19

Vyriausybės nepaprastosios padėties įstatymai suteikia galimybę atidėti, be kita ko, AM įmokų (AM-bidrag) ir A-mokesčio (A-Skat) mokėjimo terminus. Tai taikoma visoms privačioms įmonėms - tiek didelėms, tiek mažoms. AM įmokų ir A-mokesčio sumokėjimo terminas...

Sygedagpengeforsikring verslininkams iš UD

Sygedagpengeforsikring verslininkams iš UD

Ar žinojote, jog jūs, kaip savarankiškai dirbantis ar dirbantis sutuoktinis, galite gauti ligos išmoką iš savivaldybės (Kommune), jei negalite dirbti dėl ligos arba dėl to, kad susižeidėte. Pagrindinė sąlyga, norint gauti nedarbingumo išmokoms yra ta, kad jūs turite...

Nelaimingas atsitikimas darbe

Nelaimingas atsitikimas darbe

Jūs, kaip darbdavys, esate įpareigoti pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbe. Tai taip pat galioja tuo atveju, jeigu jūs turite užsienio šalies įmonę, kuri Danijoje laikinai vykdo darbus. Jeigu įmonei suteiktas daniškas įmonės registracijos numeris (dan....

Enkeltmandvirksomhed- daniška individuali įmonė

Enkeltmandvirksomhed- daniška individuali įmonė

Daniška versija Lietuviškos individualios įmonės. Tokios dalyko kaip patentas ar individualios veiklos pažymėjimo Danijoje tiesiog nėra. Šis įmonės tipas moka moms t.y. PVM 25% ir B-Skat 10 mėn is 12mėn per kalendorinius metus. Procento jokio nėra tačiau yra tarifai,...

Uždarųjų akcinių bendrovių panaikinimas („IvS“)

Uždarųjų akcinių bendrovių panaikinimas („IvS“)

Danijos karalystės parlamentas nusprendė palaipsniui panaikinti uždarųjų akcinių bendrovių (IVS) formą. Tai reiškia, kad nebegalima kurti naujų šio tipo bendrovių. Bendrovės formos panaikinimo priežastis yra ta, kad padidėjo gerokai labiau nei tikėtasi sukčiavimo...

Kaip mokėti mokesčius (B mokestis) Danijoje- Apskaita

Kaip mokėti mokesčius (B mokestis) Danijoje- Apskaita

Pradedant „enkeltmandsvirksomhed“, gali būti sunku suprasti, kaip ir kiek mokėti mokesčius. Kiek mokesčių mokate? Danijos mokesčių sistema yra progresinė. Tai reiškia, kad kuo daugiau pinigų uždirbate, tuo daugiau mokate mokesčių. Savarankiškai dirbantieji ir...

KAS YRA HOLDINGAS?

KAS YRA HOLDINGAS?

Jeigu vykdote veiklą ir turite savo įmonę, galbūt norėsite apsvarstyti holdingo struktūrą.  Tipinę šio tipo įmonės valdymo struktūrą sudaro vykdančioji įmonė, atsakinga už kasdienę veiklą, ir kontroliuojančioji bendrovė, kuriai priklauso vienos ar...

Praneškite apie nelaimingą atsitikimą darbe

Praneškite apie nelaimingą atsitikimą darbe

Jūs, kaip darbdavys, esate įpareigoti pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbe. Tai taip pat galioja tuo atveju, jeigu jūs turite užsienio šalies įmonę, kuri Danijoje laikinai vykdo darbus. Jeigu įmonei suteiktas daniškas įmonės registracijos numeris (dan....

Įmonių formos Danijoje

Įmonių formos Danijoje

Veiksmai Enkeltmandsvirksomhed PMV I/S ApS A/S Savininkų skaičius Tik 1 Tik 1 Min. 2 Min. 1 Min 1 Sprendimų priėmimas Tik savininko Tik savininko Savininkų. Svarbūs sprendimai priimami tik bendru sutarimu. Paprastai sprendimus priima savininkai, turintys daugiau kaip...

Nedarbingumo išmokos juridiniams asmenims

Nedarbingumo išmokos juridiniams asmenims

Susirgus ar susižeidus, savarankiškai dirbantys asmenys, gali tikėtis nedarbingumo išmokų iš komunos, su sąlyga, jog gyvena Danijoje ir moka mokesčius. Sąlygos nedarbingumo išmokoms gauti: Per pastaruosius 12 mėnesių, mažiausiai  6 mėn. vykdėte savarankišką...

APV – Darbo vietos rizikos vertinimas

APV – Darbo vietos rizikos vertinimas

Darbo inspekcija kontroliuoja įmones, savo veiklą vykdančias Danijoje; ji tikrina daniškas ir užsienio bendroves. Priežiūra vykdoma nuolat. Kontrolę atliekantys asmenys vyksta į įmones ir vertina, ar laikomasi darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių. Jie stebi,...

RUT – Užsienio Paslaugų Teikėjų Registras

RUT – Užsienio Paslaugų Teikėjų Registras

Užsienio įmonės, veiklą vykdančios Danijoje, privalo laikytis šios šalies taisyklių, pvz., dėl darbo aplinkos ir mokesčių. Kad Danijos valdžios institucijos galėtų jas prižiūrėti, bendrovės privalo užsiregistruoti Užsienio šalių paslaugų teikėjų registre (dan. sutr....

Danijoje mokamų mokesčių rūšys ir buhalterija

Danijoje mokamų mokesčių rūšys ir buhalterija

Danijoje už mokesčių surinkimą ir administravimą atsakinga institucija, vadinama SKAT, yra Lietuvos Valstybinės mokesčių inspekcijos atitikmuo. Danijoje mokamus mokesčius galima suskirstyti į dvi kategorijas: tiesioginius ir netiesioginius. Tiesioginiai mokesčiai...

ATP – darbo pensijos priedas ir gyvybės draudimas

ATP – darbo pensijos priedas ir gyvybės draudimas

Įmokos į ATP mokamos įstatymo nustatyta tvarka. ATP – darbo pensijos priedas išmokamas sulaukus senatvės pensijos/folkepension ir mokamas iki gyvenimo pabaigos (senatvės pensininko amžius pagal Danijos šalyje galiojančius įstatymus). Visi EU gyventojai, tame tarpe ir...

Daniško algalapio terminologija

Daniško algalapio terminologija

Lønseddel – Algalapis. Løn – Atlyginimas. Arbejdstimer – Darbo valandos. Sats – fiksuota suma, išreikšta pinigine išraiška, pvz.: valandinis darbo užmokestis arba viršvalandžiai, priedas. Pensionsbidrag AMP – Tiesioginės pensijų įmokos, sudarančios apie 4% nuo viso...