+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

W przypadku wynajmowania samochodu, łodzi lub przyczepy kempingowej innym osobom, np. za pośrednictwem GoMore lub SnappCar, należy zapłacić podatek i ewentualnie podatek VAT od przychodów. 

Możesz wybrać sposób potrącenia poprzez:

  • skorzystanie z odliczenia podstawowego (bazowego), w którym płacisz podatek w wysokości 60% od dochodu, który przekracza podstawowe odliczenie w wysokości 10,200 DKK w 2019 r. (10,000 DKK w 2018 r.).
  • skorzystanie z odliczenia księgowego, gdy płacisz podatek od części przychodów, które przekraczają koszty.

Deklaracja dochodu podlegającego opodatkowaniu

Musisz wskazać dochód podlegający opodatkowaniu w polu 250 wstępnego sprawozdania oraz w polu 20 sprawozdania rocznego, gdy jest ono gotowe w połowie marca.

Jeśli korzystasz z odliczenia podstawowego, dochód podlegający opodatkowaniu obliczasz, odejmując kwotę bazową w wysokości 10,200 DKK w 2019 r. (10,000 DKK 2018 r.) od całkowitego dochodu, a następnie odliczasz 40%.

Jeśli skorzystasz z odliczenia księgowego, znajdziesz dochód podlegający opodatkowaniu, odejmując wydatki związane z wynajmem od całkowitego dochodu. 

Jeśli odliczasz koszty, musisz zarejestrować swoje dochody i wydatki. Przeczytaj, jakie wydatki możesz odliczyć i co jeszcze powinieneś zrobić w sekcji poświęconej odliczeniom księgowym.

Jak zastosować podstawowe (bazowe) odliczenie

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z podstawowego odliczenia, musisz odliczyć 10,200 DKK w 2019 r. (10,000 DKK w 2018 r.) od całkowitego dochodu z wynajmu, a następnie odliczyć 40% przed poinformowaniem o dochodzie we wstępnym sprawozdaniu i w sprawozdaniu rocznym. Oznacza to, że płacisz podatek w wysokości 60% od dochodu z tytułu wynajmu samochodu, łodzi i przyczepy kempingowej, który przekracza kwotę bazową.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z metody odliczenia podstawowego, to dotyczy ona całkowitego dochodu z wynajmu samochodu, łodzi i przyczepy kempingowej. Oznacza to, że nie można wybrać podstawowego odliczenia od dochodu uzyskanego np. z wynajmu samochodu, a następnie skorzystać z odliczenia księgowego od dochodu uzyskanego np. z wynajmu łodzi.  

Odliczenie podstawowe obowiązuje od 2018 r.

Przykład: Dochód podlegający opodatkowaniu z odliczeniem podstawowym

Piotr wynajmuje swój samochód, jego roczny dochód z wynajmu w 2018 r. wyniósł 21,000 DKK. Piotr zdecydował się na skorzystanie z odliczenia podstawowego. Obliczenie dochodu podlegającego opodatkowaniu, który musi podać w sprawozdaniu rocznym, przedstawia się następująco:

Roczny dochód z wynajmu21.000 kr
Kwota bazowa10.000 kr
Wartość po odjęciu kwoty bazowej11.000 kr
40% redukcji-4.400 kr
Dochód do opodatkowania(dochód po odliczeniu kwoty bazowej i 40%)6.600 kr

Piotr musi zatem wpisać 6,600 DKK w polu numer 20 w swoim rocznym sprawozdaniu, jeśli korzysta z podstawowego odliczenia. 

Od 2021 roku będzie można korzystać z odliczenia podstawowego tylko w przypadku wynajmu za pośrednictwem agencji. 

Do 2020 roku każdy ma możliwość wyboru odliczenia podstawowego, ale od 2021 roku odliczenie podstawowe można uzyskać tylko w przypadku wynajmu za pośrednictwem agencji. Od tego momentu agencja będzie zgłaszała dochód do sprawozdania rocznego.  

Jak uzyskać odliczenie księgowe

Jeśli wybierzesz odliczenie księgowe, musisz odjąć wydatki związane z wynajmem od całkowitego dochodu, zanim ujawnisz je we wstępnym i rocznym sprawozdaniu. Możesz odliczyć tylko koszty związane z wynajmem – a nie koszty związane z własnym użytkowaniem samochodu, łodzi lub przyczepy kempingowej.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z metody odliczenia księgowego, to dotyczy ona całkowitego dochodu z wynajmu samochodu, łodzi i przyczepy kempingowej. Oznacza to, że nie można wybrać odliczenia księgowego od dochodu uzyskanego np. z wynajmu samochodu, a następnie skorzystać z odliczenia podstawowego od dochodu uzyskanego np. z wynajmu łodzi.  

Rachunkowość i książka jazd/podróży

Musisz zbierać i zapisywać wszystkie rachunki i inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki w roku dochodowym oraz prowadzić książkę jazd/podróży. To dowód, że masz prawo do odliczenia. Jeśli SKAT zażąda tych dokumentów, to musisz je dostarczyć.

Aby obliczyć część kosztów związanych z wynajmem, musisz skorzystać z książki jazdy. W książce jazdy zanotuj przebieg samochodu na początku i na końcu roku dochodowego oraz przebieg przed i po każdym wynajmie.

Uzyskaj zwrot kosztów utrzymania i kosztów operacyjnych 

Możesz odliczyć część kosztów wynajmu i utrzymania związanych z wynajmem. Robisz to, obliczając procentowy okres najmu w całym roku.

Jeśli okres wynajmu wynosi 10% całkowitego rocznego przebiegu, będziesz mógł odliczyć 10% swoich wydatków np. na serwisowanie, opony, podatek ekologiczny (green taxes) od właściciela, ubezpieczenie itp. 

Nie możesz odliczyć kosztów benzyny, ponieważ najemca płaci za benzynę.

Uzyskaj odliczenie za szacowaną utratę wartości w danym roku

Możesz uzyskać procentowe odliczenie szacowanej rocznej utraty wartości samochodu, łodzi lub przyczepy kempingowej. Aby je otrzymać musisz obliczyć procent całkowitego przebiegu podczas okresu najmu.  

Nie możesz uzyskać powyższego odliczenia poprzez napisanie: zgodnie z zasadami prawa amortyzacji – możesz to zrobić tylko wtedy, gdy jest to działalność gospodarcza.

Deficytów się nie odlicza

Nie możesz odliczyć deficytu. Oznacza to, że jeśli roczne wydatki przekraczają roczny dochód, nie wpisuj niczego w swoim rocznym sprawozdaniu.

VAT – dochód z wynajmu powyżej 50,000 DKK

Jeśli dochód z wynajmu przekracza 50,000 DKK w ciągu 12 miesięcy, należy zarejestrować się jako podatnik VAT i zapłacić podatek VAT.

Jeśli już od pierwszego wynajmu wiesz, że dochód z wynajmu wyniesie ponad 50,000 DKK, musisz zarejestrować się i zapłacić podatek VAT, począwszy od tego momentu.

Kiedy jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT, musisz podać dochód z wynajmu, pomniejszony o koszty i bez uwzględniania VATu, w swoim rocznym rozliczeniu.

Możesz zarejestrować się jako podatnik VAT w indberet.virk.dk

Odliczenie podatku VAT tylko dla samochodów zarejestrowanych jako samochody do wynajęcia

Jako punkt wyjścia należy zaznaczyć, że odliczenia podatku VAT, nie stosuje się do zakupu i eksploatacji samochodów osobowych. Jeśli jednak twój samochód osobowy jest zarejestrowany i ubezpieczony jako samochód do wynajęcia, możesz uzyskać odliczenie podatku VAT.   

Jeśli samochód osobowy jest zarejestrowany i ubezpieczony jako samochód do wynajęcia, ale ty również korzystasz z tego samochodu w celach prywatnych, obowiązują specjalne zasady obliczania odliczenia podatku VAT.