+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Twoja duńska emerytura zgromadzona w prywatnych funduszach emerytalnych, takich jak Pensiondanmark, Industriens Pension, Danica Pension, PFA Pension – zostanie wypłacona nawet jeśli mieszkasz za granicą po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Zwrot zgromadzonych pieniędzy emerytalnych po opuszczeniu Danii 

Jeśli zamierzasz opuścić Danię, pamiętaj o skontaktowaniu się z funduszem emerytalnym lub inną instytucją odpowiedzialną za zarządzanie twoimi składkami emerytalnymi. 

Tylko ty możesz zdecydować, w jaki sposób rozporządzić zgromadzoną emeryturą. Jedną z opcji jest przeniesienie składek do funduszu emerytalnego w swoim kraju lub innym kraju UE. 

Możliwe jest również odzyskanie części składek emerytalnych przed przejściem na emeryturę. Należy pamiętać, że zgodnie z duńskimi przepisami, otrzymana kwota zostanie pomniejszona. W tym przypadku będziesz musiał zapłacić 60% kwoty na rzecz opłaty transferowej, więc otrzymasz saldo na koncie w wysokości 40%. 

Na przykład, jeśli twoja zgromadzona emerytura osiągnie pułap 100,000 DKK, po odjęciu 60%, otrzymasz tylko 40,000 DKK. Różne fundusze emerytalne stosują również opłatę manipulacyjną w wysokości do 1,800 DKK.   

Wymagania Pension Danmark:

  • Potwierdzenie ze SKAT
  • Potwierdzenie z rejestru ludności (Folkeregistret)
  • Kopia dowodu osobistego

Wymagania Industriens Pension:

  • Potwierdzenie ze SKAT
  • Potwierdzenie z rejestru ludności (Folkeregistret)
  • Kopia dowodu osobistego
  • Potwierdzenie z banku

Źródła:

https://pfa.dk/privat/opsparing/udbetaling-af-pension-foer-tid/

https://www.pension.dk/medlem/services/Typiskesporgsmal/

https://www.danicapension.dk/da-dk/Documents/Medarbejdere%20-%20private/Faktaark/Hvis-du-vil-flytte-din-pension-eller-have-den-udbetalt-foer-tid.pdf