+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Jeigu vykdote veiklą ir turite savo įmonę, galbūt norėsite apsvarstyti holdingo struktūrą. 

Tipinę šio tipo įmonės valdymo struktūrą sudaro vykdančioji įmonė, atsakinga už kasdienę veiklą, ir kontroliuojančioji bendrovė, kuriai priklauso vienos ar kelių vykdančiujų bendrovių akcijos. 

Holdingo bendrovė savaime nėra įmonės forma, bet gali būti verslininkė, akcinė, ribotos atsakomybės bendrovė. Šio tipo bendrovės pagrindinis tikslas yra nuosavybės teise priklausančių akcijų turėjimas, akcijų įsigijimas/pardavimas, įskaitant investijas į kitas turto klases. 

Holdingo steigimo laikas nėra svarbus: holdingą įsteigti galima tuo pačiu metu, kai steigiate įmonę, kuri vykdys veiklą, arba galima įkurti vėliau, kai jau vykdančioji įmonė bus funkcionavusi tam tikrą laikotarpį. 

Žinoma, paprasčiausias kelias holdingo struktūrai įsteigti yra steigiant kartu su vykdančiąja įmone. Tokiu būdu jums prireiks tik 40 000 DKK įstatinio kapitalo dviejų ApS steigimui, kadangi įsteigtas holdingas vos įsteigtas investuos į vykdančiąją įmonę .  

Vienas iš pagrindinių privalumų, kodėl holdingo bendrovę verta steigti – tai mokesčių lengvatos. 

Jei vykdančiosios bendrovės veikla valdoma per kontroliuojančiąją bendrovę (holdingą), uždirbtas pelnas, sumokėjus pelno mokestį 22% (2019 m.), gali būti išmokėtas neapmokestinamai holdingo bendrovei su sąlyga, jog holdingas turi daugiau nei 10 procentų vykdančiosios įmonės akcijų. 

Dar vienas iš privalumų tai, jog įmonės pelnas gali būti išsaugotas holdingo bendrovėje, o ne vykdančiojoje įmonėje. Jei vykdančioji įmonė susidurtų su finansiniais sunkumais, pavyzdžiui, dėl pardavimų trūkumo, ieškinio ir t.t., jūs nerizikuojate prarasti ankstesnių metų sukaupto pelno, nes jis nebėra vykdančiosios įmonės turtas. 

Holdingo bendrovė gali pasirinkti, kaip panaudoti sukauptą kapitalą. Kapitalas gali būti panaudotas kitų įmonių steigimui, investavimui į kitas turto klases (nekilnojamas turtas, obligacijos ir t.t.), tarp jų ir į kitų veiklų akcijas, ar tiesiog kaupti.