+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Papildomos pajamos iš daiktų pervežimo ar krovinių vežimo kitiems žmonėms, pvz. per mobiliasias aplikacijas TagDetMed ar Mover, yra apmokestinamos, kaip B-pajamos taip pat jei pajamos viršyja DKK 50.000 reikia moketi ir PVM (25%).

Metinėje deklaracijoje apskaičiuojant pajamas ir pelną iš veiklos, galite įtraukti išlaidas susijusias su paslaugos suteikimu.

Teikiant šias paslaugas vesti pajamų ir išlaidų apskaita yra būtina. Jei mokesčių inspekcija (SKAT) paprašys, reikės jiems atsiusti vestą apskaitą.

Nepamirškite susitvarkyti savo mokesčių kortelės (Forskudsopørelse) ir planuojamą pelną įrašykite iš anksto į 250 rubriką, o teikdami metinę mokesčių deklaraciją (Årsopgørelse), gautą pelną įrašykite į 20 rubriką.

Nepamirškite, kad galite atskaityti išlaidas, susijusias su krovinių vežimu, tačiau negalite atskaityti išlaidų, susijusių su jūsų paties naudojimu automobiliu.

Išsaugokite kvitus ir pirkimo faktūras, nes tam, kad galėtumėte išskaičiuoti išlaidas, turite jas dokumentuoti. Todėl visi dokumentai, įrodantys jūsų išlaidas turi būti saugomi mažiausiai 5 metus.

Transporto priemonės eksploatacijos ir priežiūros išlaidų atskaita

Galite atskaityti dalį jūsų eksploatavimo ir priežiūros išlaidų, susijusių su automobiliu. Tai darote apskaičiuodami proporcingą visų metų krovinių srauto dalį. Tai reiškia, kad jei krovinių srautas sudarys 20% viso metinio transporto priemonės nuvažiuoto kilometražo, jūs galėsite atskaityti 20% savo išlaidų už nuolatinę techninę priežiūrą, benziną, kelių mokestį, draudimą ir kt.

Galite gauti išskaitymą už proporcingą šių metų automobilio vertės sumažėjimo dalį (amortizacija). Proporcinė dalis apskaičiuojama kaip viso važiavimo automobiliu, vežant krovinius, dalis. Negalima amortizacijos skaičiuoti įprastu būdu. Tai leidžiama tik jei yra registruota įmonė.

Kad galėtumėte paskaičiuoti procentinę dalį, kiek laiko / kilometrų naudojate automobilį asmeniniam važiavimui, o kiek teikdami paslauga, turite turėti kelionės knygą. Knygoje yra žymimas automobilio kilometražas metų pradžioje ir metų pabaigoje, taip pat žymima, kiek kilometrų yra nuvažiuota asmeninėms reikmėms ir kiek teikiant paslaugą.

Patirto nuostolio, dėja, negalite įtraukti į metinę mokesčių deklraciją. Tai leidžiama daryti tik turint įmonę. Jei patyrėte nuostolį, metinėje deklaracijoje turite rašyti 0.

Jei pajamos už vienkartines krovinių pervežimo paslaugas per 12 mėnesių viršija 50 000 DKK, turite įregistruoti PVM ir sumokėti PVM.

Jei jau iš pirmo važiavimo metu žinote, kad gausite daugiau nei DKK 50 000, privalote užsiregistruoti ir mokėti PVM nuo pat pradžių.

Kai esate įregistruotas PVM mokėtoju, metinėje ataskaitoje turite įrašyti pajamas be PVM atėmus išlaidas.

Tuo pačiu metu turėtumėte apsvarstyti, ar pajamos iš krovinių laikomos verslu, nes nuo to priklausys, kaip jūs mokėsite pajamų mokestį.

Kaip atskaitos taškas negalite gauti PVM lengvatos perkant ir eksploatuojant privačius lengvuosius automobilius (automobilius su baltais valstybiniais numeriais).