+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt
Darbuotojas/ nukentėjusiojo artimiejiDarbdavys
1. Pranešimas profsąjungai1. Pranešimas apie nelaimingą atsitikimą su NemID per https://indberet.virk.dk/arbejdsmarkedets-erhvervssikring/arbejdsulykke-easy
2. Pranešimas savo ulykkesforsikring (draudimas), jei toks egzistuoja2. Praneškite šeimos nariams
3. Jeigu nėra profsąjungos narys, sekti informaciją AES (arbejdsmarkedserhversikring)3. Pranešti draudimo bendrovei
4. Turint paskolas Santander banke, praneškite bankui, dėl laikino nedarbingumo.4. Praneškite įmonei atsakingai už darbų saugą (jei tokia yra)
5. Į E-boks bus atsiųsti laiškai iš job center (darbo biržos), juos reikia užpildyti ir persiųsti  atgal
6. Jei darbdavys mokės algą sirgimo laikotarpiu, reikės per borger.dk patvirtinti pranešimą apie kompensacijos prašymą
7. Puiku, jeigu kas nors iš šeimos narių turi įgaliojimą atstovauti nukentėjusįjį įvairiose srityse
8. Susisiekti su CNN jeigu reikia pagalbos kovojant su draudimais
9. Tikrinti E-boks