+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Geltona sveikatos draudimo kortelė su lietuvišku adresu suteikia jums teisę naudotis Danijos sveikatos priežiūros paslaugomis, tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Danijos piliečiams, net jei nesate registruotas Danijos nacionaliniame registre. Socialinio draudimo kortelę pateikite kreipdamiesi į gydytoją, lankydamiesi vaistinėje, ligoninėje ar kitoje Danijos sveikatos priežiūros sistemos įstaigoje.

Geltona sveikatos draudimo kortelė galioja ne ilgiau kaip 2 metus. Ji gali galioti ir trumpesnį
laiką, pavyzdžiui, jei esate komandiruojamas tik 15 mėnesių, kortelė galioja 15 mėnesių ir t.t.

Užsisakę geltoną socialinio draudimo kortelę taip pat gausite ir mėlyną Europos sveikatos
draudimo kortelę, kuria galite naudotis visose ES šalyse. Lankydamiesi medicinos įstaigose Lietuvoje už paslaugas gali tekti susimokėti, tačiau sąskaitas faktūras bei mokėjimo kvitus išsaugokite ir išlaidų kompensaciją galėsite atgauti iš ligonių kasų Danijoje.

Kas turi teisę gauti socialinio draudimo kortelę su lietuvišku adresu?

Socialinio draudimo kortelę galite gauti net jei negyvenate Danijoje t.y. jūsų deklaruotas
gyvenamasis adresas yra Lietuvoje, bet turite socialinį draudimą Danijoje

Esate apdrausti socialiniu sveikatos draudimu Danijoje, pavyzdžiui:
• dirbate Danijoje, tačiau gyvenamoji vieta deklaruota kitoje ES / EEE šalyje ar Šveicarijoje (neturite adreso Danijoje);
• darbdavys Danijoje išsiuntė dirbti į kitą ES / EEE šalį ar Šveicariją;
• gaunate išankstinę pensiją Danijoje;
• dirbate pagal ES įdarbinimo sąlygas ir pats pasirinkote būti apdraustas socialiniu
draudimu Danijoje;
• esate įdarbintas laive, plaukiojančiame su Danijos vėliava;
• esate vieno iš aukščiau paminėtų asmenų šeimos narys ir neturite socialinio draudimo
savo gyvenamojoje šalyje.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti anketoje:
• darbo sutartis, jei ketinate dirbti Danijoje;
• komandiruotės dokumentai, jei buvote komandiruotas iš Danijos arba į Daniją;
• pažyma U2, jei gaunate bedarbio pašalpą;
• ES sveikatos draudimo forma E106, jei esate komandiruotėje Danijoje;
• jūsų socialinio draudimo pažyma/ pažymėjimas A1.

Prašymo svarstymo terminas

Kreipiantis dėl socialinio sveikatos draudimo kortelės Danijoje, jūsų prašymą svarstys „Udbetaling Danmark“. Paraiškos pateikimo terminas yra 10 savaičių nuo tos dienos, kai „Udbetaling Danmark“ gavo jūsų paraišką

Jei turite teisę gauti socialinio draudimo kortelę, paprastai ją gausite paštu per 2–3 savaites. Jei „Udbetaling Danmark“ reikės daugiau informacijos arba kortelė jums nepriklauso, per 3 savaites gausite laišką iš „Udbetaling Danmark“.

Socialinio draudimo kortelė yra nemokama. Pametus ar sugadinus socialinio
draudimo kortelę, turėsite sumokėti už šią kortelę (205 DKK).

Kaip gauti ES socialinio draudimo formą E106?

Kreipdamiesi dėl geltonos sveikatos kortelės, jūs taip pat kreipiatės dėl ES sveikatos draudimo formos E106. Ši forma suteikia teisę į sveikatos draudimo išmokas šalyje, kurioje gyvenate, pagal šalies taisykles ir tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir gyvenamosios šalies piliečiai

Jei iš „Udbetaling Danmark“ gavote E106 formą, turite kuo greičiau ją pateikti „Sodrai” Lietuvoje.

Ką daryti kai baigiasi kortelės galiojimo laikas?

Pasibaigus kortelės galiojimo laikui, galite gauti naują kortelę, jei vis dar atitiksite aukščiau išvardintas sąlygas. Likus 1 mėnesiui iki jūsų kortelės galiojimo pabaigos gausite laišką, todėl galite kreiptis dėl naujos kortelės į „Udbetaling Danmark“ ir gauti naują, prieš baigiantis galiojimo laikui dabartinės kortelės.

Pakeitimai apie kuriuos turite pranešti nedelsiant

Kreipdamiesi dėl socialinio draudimo kortelės, jūs privalote pranešti apie pasikeitimus.

Pavyzdžiui, tai gali būti:
• jei išsikraustote į kitą šalį;
• jei nustojate dirbti Danijoje.
Informaciją galite siųsti naudodamiesi „Digital Post“, jei turite „NemID“. Jei neturite tokios galimybės, dokumentus galite siųsti į „Udbetaling Danmark“, Kongens Venge 8, 3400 Hillerød.

Parengta pagal
https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Saerligt-sundhedskort