+370 622 622 87 info@mybaltic.lt
I - V: 9:00 - 17:00
lt

Danijos karalystės parlamentas nusprendė palaipsniui panaikinti uždarųjų akcinių bendrovių (IVS) formą. Tai reiškia, kad nebegalima kurti naujų šio tipo bendrovių. Bendrovės formos panaikinimo priežastis yra ta, kad padidėjo gerokai labiau nei tikėtasi sukčiavimo atvejų, atsirado mokesčių įsiskolinimas beveik dvigubai didesnis nei individualių įmonių.

Iki 2021 m. Balandžio 15 d. Esamos verslo įmonės turi būti perregistruotos į uždarąsias akcines bendroves („ApS“) arba likviduotos. Priešingu atveju jie gali būti siunčiami priverstiniam likvidavimui.

Kalbant apie IvS panaikinimą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

• Nebėra galimybės steigti verslo įmonių ar sukurti kitaip.

• Iki 2021 m. Balandžio 15 d. Visos esamos įmonės turės būti perregistruotos į ApS arba likviduotos. Priešingu atveju įmonė bus siunčiama likvidavimui priverstinai.

• Nebegalima atkurti IvS, jei jūsų įmonė buvo išsiųsta į priverstiniam likvidavimui.

• Ribotos atsakomybės bendrovių kapitalo dydis sumažinamas nuo 50 000 iki 40 000.

Perregistravimo reikalavimai:

• Akcinis kapitalas arba kapitalas materialiu turtu turi sudaryti ne mažiau kaip 40 000 DKK.

• Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl bendrovės įstatų perregistravimo, pakeitimo ir, jei reikia, akcinio kapitalo padidinimo

• Bendrovės įstatai turi atitikti ribotos atsakomybės bendrovėms keliamus reikalavimus, o tai reiškia, kad, be kita ko, turi būti pakeistas įmonės pavadinimas ir kad akcinis kapitalas turi būti pakeistas bent iki 40 000 DKK.

• Perregistravimo sąlyga – vertintojo pareiškimas, kad kapitalas yra

IvS likvidavimas

Jei nenorite perregistruoti IvS į uždarąją akcinę bendrovę, bus galima nutraukti bendrovės veiklą pagal bendrąsias bendrovių likvidavimo taisykles.